การคืนเงินใน Aliexpress: ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอคืนเงิน

การคืนเงินใน AliExpress เป็นกระบวนการที่ลูกค้าอาจจะพบเจอหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ดังกล่าว นำ้เงินคืนนั้นสามารถเกิดขึ้นจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น สินค้าไม่ส่งถึงมือ สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบาย หรือยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นต้น ผู้ซื้อจำเป็นต้องมีความเข้าใจในกระบวนการขอคืนเงิน และวิธีการจัดการธุรกรรมเพื่อรับเงินคืนที่ถูกต้อง

ก่อนที่จะขอเงินคืนจาก AliExpress ควรทำความเข้าใจในขั้นตอนที่ต้องดำเนิน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผู้ขายเพื่อแก้ปัญหา การส่งข้อความสนับสนุนผ่านแอพพลิเคชัน หรือทำเรื่องขอเงินคืนผ่านระบบ เช่นการยื่น ‘Dispute’ หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อ ขั้นตอนที่ดำเนินอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อต้องจับจงและปฏิบัติตาม

สิ่งสำคัญที่ควรจำ

 • ความเข้าใจในกระบวนการขอคืนเงินจาก AliExpress และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็น
 • การติดต่อผู้ขายเพื่อขอความช่วยเสริมหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน
 • ความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการจัดการธุรกรรม และการสื่อสารกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องให้เป็นมืออาชีพ
สารบัญ

ความเข้าใจในการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงินของ Aliexpress

การคืนเงินใน Aliexpress คือกระบวนการที่ผู้ซื้อสามารถขอรับเงินคืนจากผู้ขายหากสินค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ ซึ่งนโยบายการคืนเงินของ Aliexpress จะช่วยปกป้องผู้ซื้อในกรณีที่เกิดปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มนี้

การขอเงินคืนจาก Aliexpress สามารถทำได้ผ่านกระบวนการ “เปิดข้อพิพาท” (Open Dispute) ซึ่งผู้ซื้อจะต้องยื่นข้อพิพาทกันกับผู้ขายในกรณีที่สินค้ามีปัญหา หรือไม่ตรงตามคำอธิบายที่ผู้ขายแสดงในเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังสามารถขอเงินคืนในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่ระบุ

ในกรณีที่ข้อพิพาทไม่สามารถแก้ไขได้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ทาง Aliexpress จะเข้าแทรกยุคู่ค้าและตัดสินเรื่องของเงินคืน หากผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนตามที่กำหนดในนโยบายการคืนเงินของ Aliexpress

การขอเงินคืนจาก Aliexpress อาจใช้เวลาคละสักพัก ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการของแต่ละธุรกรรม ดังนั้นผู้ซื้อควรมีความรอคอยและติดตามสถานะการคืนเงินตลอดกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับเงินคืนเรียบร้อย

ขั้นตอนในการขอเงินคืน

ขั้นตอนปฏิเสธสินค้า

หากคุณต้องการขอเงินคืนจาก Aliexpress เนื่องจากไม่สามารถใช้สินค้าที่สั่งซื้อหรือไม่ได้รับสินค้า ควรติดต่อผู้ขายเพื่อแจ้งปัญหาก่อน จากนั้นคุณสามารถขอเงินคืนจากผู้ขายตรงๆ ซึ่งในกรณีที่ขอเงินคืนด้วยเหตุผลดังกล่าว ควรแนบรูปภาพหรือวีดีโอเพื่อยืนยันปัญหา เช่น สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด สินค้าชำรุด หรือสินค้าที่ส่งถึงมือผิดสินค้าที่สั่งซื้อ

การยื่นคำขอการคืนเงิน

ถ้าคุณตัดสินใจขอเงินคืนเนื่องจากไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ ควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี AliExpress – สำหรับขั้นตอนการขอเงินคืน คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้บน AliExpress และเข้าสู่ระบบ
 2. ค้นหาคำสั่งซื้อ – เข้าสู่หน้า AliExpress และค้นหาคำสั่งซื้อที่คุณต้องการขอเงินคืน
 3. ยกเลิกคำสั่งซื้อ – คลิกที่ตัวเลือก “ยกเลิกคำสั่งซื้อ” เมื่อคุณพบคำสั่งซื้อที่ต้องการขอเงินคืน
 4. เลือกเหตุผลในการขอเงินคืน – คุณต้องเลือกเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งซื้อ เช่น “ไม่ได้รับสินค้า” หรือ “สินค้าไม่เป็นไปตามคำอธิบาย” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอเงินคืนใน AliExpress คุณสามารถอ่านข้อมูลด้านล่าง
 5. กรอกข้อมูลรายละเอียดการขอคืนเงิน – คุณต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการขอคืนเงิน และแนบรูปภาพหรือวีดีโอหากจำเป็น

หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาด้านบน ผู้ขายควรติดต่อคุณเพื่อยืนยันการขอเงินคืน และหากสามารถตกลงกันได้ การคืนเงินนั้นจะเสร็จสิ้น

การจัดการธุรกรรมการขอเงินคืน

การขอเงินคืนใน AliExpress เป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเมื่อเกิดปัญหาของสินค้า หรือไม่ได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ด้านล่างนี้เป็นวิธีการจัดการกระบวนการขอเงินคืนสำหรับผู้ซื้อสินค้าจาก AliExpress โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก

การติดต่อผู้ขาย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับสินค้า ขั้นตอนแรกที่ควรทำคือติดต่อไปยังผู้ขายเพื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน คุณสามารถส่งข้อความหรือสอบถามคำถามไปให้กับผู้ขายผ่านทาง AliExpress หลังจากที่คุณได้รับสินค้าหรือเมื่อสินค้าไม่ถึงมือคุณตามเวลาที่กำหนด

ก่อนติดต่อผู้ขายคุณควรมีข้อมูลจำเป็น เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า เวลาที่สั่งซื้อ วันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า และปัญหาที่พบ การติดต่อผู้ขายอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องขอเงินคืน

การยื่นคำสั่งซื้อการขอเงินคืน

หากติดต่อผู้ขายไม่สามารถแก้ปัญหาเสบียงพอใจ ขั้นตอนถัดไปคือการยื่นคำขอเงินคืน (Refund) หรือเปิดการพิจารณาข้อพิพาท (Open Dispute) ที่ AliExpress กระบวนการนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบที่อัตโนมัติ

เมื่อต้องการขอเงินคืนคุณควรกรอกข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนและชัดเจน เช่น สาเหตุของการขอเงินคืน ตำแหน่งข้อมูลสำคัญของปัญหา หรือรูปภาพที่โชว์ความเสียหายของสินค้า เมื่อยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะได้รับข้อมูลและคำขอเงินคืนจากคุณ

ถ้าผู้ขายยอมรับคำขอของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น หากผู้ขายไม่ยอมรับคำขอของคุณ หรือคุณไม่พึงพอใจกับการตัดสินใจ AliExpress ยังมีกระบวนการนำความขัดแย้งเข้าสู่ขั้นตอนการประนีประนอม (Escalate Dispute) ที่คุณสามารถทำอีกครั้งเพื่อความยุติธรรมเพิ่มเติม

ด้วยกระบวนการจัดการธุรกรรมการขอเงินคืนที่มีขั้นตอนดังกล่าว คุณจะได้รับการคุ้มครองและความปลอดภัยในการซื้อขายผ่านระบบ AliExpress

การผลัดบังคับเกี่ยวกับการคืนเงิน

การคืนเงินใน Aliexpress เป็นกระบวนการที่สามารถทำได้เมื่อลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า หรือไม่พอใจในบริการ ด้านล่างนี้คือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรทำเพื่อขอคืนเงินจาก Aliexpress โดยมีการใช้ข้อพิพาท และการใช้พิสูจน์เพื่อสนับสนุนคำขอ

การใช้ข้อพิพาท

ข้อพิพาท (Dispute) คือกระบวนการในการเสนอข้อเรียกร้องให้กับผู้ขาย เพื่อขอคืนเงินหรือปรับปรุงการจัดส่งสินค้า หากสินค้าไม่ตรงตามคำอธิบาย ประสบปัญหาในการจัดส่ง หรือไม่ได้รับสินค้า ผู้ซื้อจะต้องเปิดข้อพิพาทในระบบ Aliexpress โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. ไปที่หน้า “รายการสั่งซื้อ” ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 2. เลือกสั่งซื้อที่ต้องการเรียกร้อง
 3. คลิกที่ “เปิดข้อพิพาท”
 4. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาสินค้า และความต้องการในการคืนเงิน แล้วส่งข้อมูลให้ผู้ขาย

การใช้พิสูจน์

เพื่อให้กระบวนการขอคืนเงินมีประสิทธิภาพ ผู้ซื้อควรให้การพิสูจน์เพื่อสนับสนุนคำขอของตัวเอง การพิสูจน์อาจจะเป็นภาพถ่าย วีดีโอ หรือเอกสารในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม การมีการพิสูจน์จะทำให้การขอคืนเงินโอนเป็นความเป็นไปได้มากขึ้น

กรณีที่มีข้อพิพาท Aliexpress จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกียร์ปัญหา โดยพิจารณาจากรายละเอียดของข้อพิพาท และการพิสูจน์จากทั้งสองฝ่าย จากนั้นจึงตัดสินใจเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคู่กรณี

โดยภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธคำขอคืนเงิน หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทาง Aliexpress จะตัดสินใจสุดท้ายให้กับคำขอคืนเงินนั้น-นอกจากนี้ อย่าลืมติดตามสถานะของคำขอคืนเงินบ่อย ๆ ในระบบเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าของกระบวนการ

ความเข้าใจของผู้ซื้อ

ถ้าหากคุณเป็นผู้ซื้อใหม่กับ Aliexpress ก็ไม่ต้องห่วงเพราะทางเว็บไซต์นี้ได้มีการคืนเงินหากประสบปัญหาด้านสินค้า หรือ ขนส่ง โดยนโยบายการคืนเงินของ Aliexpress จะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น สินค้ามีการชำรุดหรือไม่ตรงตามความต้องการที่ผู้ซื้อได้สั่งซื้อไว้ หรือ การขนส่งที่ควบคุมไม่อยู่ในมือผู้ขาย ฯลฯ

ในกรณีที่ผู้ซื้อสงสัยเรื่องการคืนเงินใน Aliexpress สามารถเข้าถึงกระทู้คำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำ หรือ เสนอคำถามเพื่อให้ผู้รู้เข้ามาช่วยเสนอคำแนะนำ นอกจากนี้มีหลายวิธีในการขอคืนเงินหากคุณประสบปัญหาด้านสินค้า นั่นคือ:

 1. การยื่น Open Dispute เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อประนีประนอมแก้ไขปัญหาเรื่องการคืนเงิน ข้อมูลที่ต้องการมีเป็น ภาพถ่าย, เกริ่นนำปัญหา, และวิธีการแก้ไขที่คุณต้องการ
 2. ถ้ากกีภายใน 15 วันไม่มีการตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้อก็สามารถยื่นขอ Escalate Dispute เพื่อให้ทาง Aliexpress ได้ตรวจสอบและเป็นตัวตัดสินใจหากผู้ซื้อมีสิทธิ์ในการคืนเงินมากน้อยขนาดไหน

ความเข้าใจของผู้ซื้อเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของ Aliexpress ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอคืนเงิน หรือ การติดต่อสนทนากับผู้ขายเพื่อขอคำแนะนำหากคุณต้องการการคืนเงินเสียนำโดยการเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ จะช่วยให้การแก้ปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยไม่ได้เสียเวลากันมากเป็นความยุ่งเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้

โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

การสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตผ่าน AliExpress นั้นเป็นวิธีการที่นิยมในปัจจุบันด้วยความสะดวกและคุ้มค่า ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าจากหลากหลายแบรนด์และรุ่นที่มีให้เลือกมากมาย รวมถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้ง่ายๆ

ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบาย หรือสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพ การขอคืนเงินจาก AliExpress นั้นมีขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย ผู้ซื้อสามารถส่งคำร้อง “Dispute” เพื่อขอคืนเงิน หากหากเกิดปัญหากับสินค้าที่สั่งซื้อ

การใช้แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือในการสั่งซื้อสินค้า AliExpress สามารถทำได้ทั้งผ่านเว็บไซต์และ mobile application ที่สามารถใช้งานได้บน iOS และ Android ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าจากทุกที่ ทุกเวลา โดยสะดวกและรวดเร็ว

ด้วยการใช้ mobile application ของ AliExpress ผู้ซื้อมักจะได้รับข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชั่นต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้นในการสั่งซื้อสินค้า โดยเฉพาะในช่วงต่างๆและความสะดวกในการเลือกและซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เช่น การนำเสนอสินค้าแนะนำ การค้นหาสินค้าอย่างรวดเร็ว และการติดตามสถานะการส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตและขอคืนเงิน ณ ช่วงเวลานี้อาจประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในเรื่องของการส่งสินค้า และกำหนดเวลาปิดกังวล ขอให้ผู้ซื้อให้ความเข้าใจและพยายามประสานงานกับผู้ขายเพื่อดำเนินการขอคืนเงินหากจำเป็น

การจัดการบัตรเดบิต

การใช้บัตรเดบิตในการซื้อของจาก Aliexpress นั้นสะดวกและง่ายดาย โดยทั่วไปแล้ว Aliexpress คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ยอมรับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตจากธนาคารต่างๆ

เมื่อผู้ใช้ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขอคืนเงิน สามารถดำเนินการผ่านระบบของ Aliexpress ได้ หลังจากขอคืนเงินเรียบร้อย การคืนเงินจะเข้าสู่บัตรเดบิตที่ผู้ใช้ได้ใช้ในการชำระเงินก่อนหน้านี้ ในบางกรณี การคืนเงินอาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์เพื่อดำเนินการต่างๆ ซึ่งความหน่วงนี้อาจเกิดจากกระบวนการธนาคาร

สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเดบิตของธนาคารไทยประเภทใดประเภทหนึ่ง อาจต้องให้ความสนใจที่บางรายการสินค้าอาจบริษัทขนส่งสินค้าไม่สามารถส่งได้จนถึงประเทศไทย ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับขนส่ง หากไม่แน่ใจ หรือมีข้อสงสัย พูดคุยกับผู้ขายเพื่อแนะนำและขอคำปรึกษา

ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่กำลังใช้บัตรเดบิตเพื่อสั่งซื้อสินค้าใน Aliexpress นอกจากควรตรวจสอบข้อมูลสินค้าให้ชัดเจนแล้ว ยังควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงิน หากพบปัญหาขึ้น

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อใน Aliexpress สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นเหตุผลต่างๆ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีผลคืนเงินให้กับผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่ผู้ขายจัดส่งสินค้า สามารถดำเนินการผ่านระบบ Aliexpress โดยตรง ยกเลิกคำสั่งซื้อนี้จะไม่ทำให้ผู้ซื้อเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อเฉพาะหากคำสั่งซื้อไม่ถูกจัดส่งออกไปแล้ว

ในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งแล้ว ผู้ซื้ออาจต้องติดต่อผู้ขายเพื่อประสานงานเพื่อคืนเงิน เรื่องการคืนเงินใน Aliexpress นั้นจะต้องทำให้ชัดเจนในเวลาการยกเลิกคำสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อไม่ทำเพียงขั้นตอนดังกล่าวแล้วจบ

การคืนเงินใน Aliexpress นั้นส่วนใหญ่จะเป็นอัตโนมัติ หลังจากยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยเงินจะเข้าบัญชีของผู้ซื้อภายในระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 3 ถึง 20 วันทำการ โดยเวลานี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ผู้ซื้อใช้

การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงินใน Aliexpress เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ซื้อ ซึ่งมีนโยบายปกป้องผู้ซื้อที่ชัดเจน ดังนั้นควรใช้วิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขของ Aliexpress เพื่อให้การคืนเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จ

การใช้บัญชีผู้ใช้

การใช้บัญชีผู้ใช้ใน AliExpress เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์นี้ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการขอคืนเงินด้วยวิธีต่างๆ ให้ใช้บัญชีผู้ใช้ของตัวเองเพื่อยืนยันตัวตน ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ และขอคืนเงิน

ในขั้นตอนการขอคืนเงิน ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าการสั่งซื้อสินค้าถูกยกเลิกตามความต้องการแล้ว หลังจากนั้นเข้าสู่บัญชีผู้ใช้และควบคุมการคืนเงินตามที่ต้องการ หากคำขอไม่ชัดเจน ผู้ใช้สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเสริมของ AliExpress ได้เพื่อขอคำแนะนำหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม

นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้หรือการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าอีเมลและรหัสผ่านถูกต้อง หากยังพบปัญหาต่อไป แนะนำให้ติดต่อศูนย์ช่วยเสริมของ AliExpress เพื่อให้ได้ความช่วยเสริมที่ต้องการ

การขอคืนเงินที่สมบูรณ์แล้ว อาจใช้เวลานานหลายวันหรือนานกว่านั้นอีก ผู้ใช้ควรตรวจสอบสถานะการคืนเงินอยู่เสมอในบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง หากหลังจากเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ติดต่อศูนย์ช่วยเสริมของ AliExpress เพื่อขอคำปรึกษาเสริมและแก้ไขปัญหา

ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงผ่านบัญชีผู้ใช้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและจัดการการคืนเงินของตัวเอง การใช้บัญชีผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การดำเนินงานภายใน AliExpress นั้นง่ายขึ้นและทำให้การขอคืนเงินกำลังดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการขอคืนเงินบนเว็บไซต์?

เพื่อขอคืนเงินใน Aliexpress ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Aliexpress ของคุณ
 2. คลิกที่ “คำสั่งซื้อของฉัน” (My Orders) แล้วเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการคืนเงิน
 3. คลิกที่ “รายละเอียดคำสั่งซื้อ” (Order Details) แล้วคลิก “Open Dispute”
 4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อพิพาท แล้วแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 5. คลิกที่ “ยืนยัน” (Submit) เพื่อส่งข้อพิพาท

บัตรเดบิตนำไปขอคืนเงินได้หรือไม่?

ใช่ เมื่อคุณทำการขอคืนเงินผ่าน Aliexpress กับบัตรเดบิต ก่อนอื่นขั้นตอนผ่านการยืนยันจากทาง Aliexpress หลังจากนั้นเงินที่คุณขอคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัตรเดบิตของคุณ

ระยะเวลาในการยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อรับเงินคืนคือกี่วัน?

กรณียังไม่ได้จัดส่งสินค้า คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที เมื่อสินค้าถูกจัดส่งแล้ว คุณจะต้องปฐมประหารข้อพิพาทกับผู้ขายก่อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหา คุณจะต้องรอให้สินค้าคืนกลับมาถึงผู้ขาย แล้วจึงสามารถรับเงินคืนได้ อย่างไรก็ตาม กรณีได้รับสินค้าผิด สินค้าเสียหาย หรือไม่ได้รับสินค้าคุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 15 วันหลังจากความขัดแย้งได้รับการยืนยัน

วิธีที่เปิดข้อพิพาทกับผู้ขายให้ถูกต้อง?

การเปิดข้อพิพาทกับผู้ขายเพื่อคืนเงินหรือแก้ไขปัญหาให้ทำตามขั้นตอนขอคืนเงินบนเว็บไซต์ ข้างต้น จากนั้น คุณควรเสนอหลักฐานที่ชัดเจนให้แก่ผู้ขาย พยายามแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้นมีประสิทธิภาพขึ้น

การคืนเงินเข้าใน True Wallet มีวิธีใดบ้าง?

ไม่มีวิธีโดยตรงในการคืนเงินเข้า True Wallet จาก Aliexpress คุณจะต้องขอคืนเงินจาก Aliexpress มาที่บัญชีที่เชื่อมโยงกับบัตรเดบิตหรือเครดิต หลังจากนั้น คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีนั้นเข้าสู่ True Wallet ของคุณ

วิธีเช็คว่ารับเงินคืนหรือยัง?

ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ คลิกที่ “คำสั่งซื้อของฉัน” (My Orders) จากนั้น คลิกที่ “รายละเอียดคำสั่งซื้อ” (Order Details) ของคำสั่งซื้อที่ขอคืนเงิน สามารถตรวจสอบสถานะคืนเงินของคำสั่งซื้อนั้น ๆ ว่ารับเง