:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 

ขอถามเรื่องนิกายต่างๆในพระพุทธศาสนา
นมัสการพระอาจารย์ครับ ผมมีคำถามอยากถามพระอาจารย์เกี่ยวกับนิกายในพระพุทธศาสนา
1. นิกายมหายาน และเถรวาท แตกต่างกันอย่างไรครับ
2. พุทธศาสนานิกายไหนที่คนไทยเชื้อสายจีน หรือคนจีนนับถือ เพราะผมเป็นลูกหลานคนเชื้อสายจีนผมก็ยังไม่รู้เลย

โดย เปเป้ อีเมล์ tomochang@hotmail.com เมื่อ 2011-08-27นิกายในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้วประมาณ 100 ปี ช่วงเวลานั้นพุทธศาสนิกเกิดการแตกแยกทางความคิดในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กระทั่งถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจึงแยกกันออกเป็นนิกายใหญ่ 2 นิกาย คือ มหายาน กับ หีนยาน
1.มหายาน คำ "มหายาน" แปลว่ายานใหญ่ เป็นนิกายของภิกษุฝ่ายเหนือของอินเดีย มุ่งหมายเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มหาชนเลื่อมใสก่อนแล้วจึงสอนให้ระงับดับกิเลส ทั้งยังได้แก้ไขคำสอนให้ผันแปรไปตามลำดับ นิกายนี้แผ่เข้าไปเจริญรุ่งเรืองในทิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต (ปัจจุบันสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์) อธิบายความว่า บ้างเรียก อุตรนิกาย แปลว่านิกายฝ่ายเหนือ บ้างเรียก อาจารยวาท แปลว่าลัทธิของอาจารย์ คู่กับ ทักษิณนิกาย หรือนิกายฝ่ายใต้ คือหีนยานหรือเถรวาท

2.หีนยาน คำ "หีนยาน" แปลว่ายานเล็ก เป็นนิกายของภิกษุฝ่ายใต้ที่สอนให้พระสงฆ์ปฏิบัติเพื่อดับกิเลสของตนเองก่อน และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระวินัยอย่างเด็ดขาด รุ่งเรืองในศรีลังกา พม่า ลาว กัมพูชา และไทยซึ่งนับถือนิกายนี้สืบต่อกันมาแต่บรรพชน (พจนานุกรมพุทธศาสน์ฯ อธิบายศัพท์ เถรวาท ว่า วาทะหรือลัทธิของพระเถระนิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวกได้วางหลักธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา)
นิกายที่คนจีนนับถือเป็นมหายานครับผม....

โดย Webmaster1 เมื่อ 2011-08-27 10:16:21

ร่วมตอบกระทู้
รายละเอียด : *
แนบภาพ : ชนิด jpg gif
ชื่อ : *
อีเมล์ :
 
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999
Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design