:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 

ปฏิทินบุญ"วันมาฆบูชา" วัดสระเกศ-พุทธมณฑล


วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชน ชาวพุทธพร้อมใจกันทำบุญเป็นกรณีพิเศษกว่าปกติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน 3 ของทุกๆ ปี

ในวันมาฆบูชานี้ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธ เจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง เรียกวันดังกล่าวนี้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งแปลว่า วันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ 4 ประการ คือ

1.พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

2.พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น

3.พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้เองทั้งสิ้น

4.วันประชุมนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน 3)

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ พระพุทธองค์จึงทรงถือโอกาสแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ คำสอนที่เป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ในท่ามกลางพระอริยสงฆ์นั้น นับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตลอดพุทธกาล

สำหรับในปี พ.ศ.2554 รัฐบาลได้สนับสนุนส่งเสริมการจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จรรโลงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไปกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2554 ตรงกับวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

เวลา06.30น.พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน บริเวณพระบรมบรรพต(ภูเขาทอง)เวลา07.00น. นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี พระสงฆ์จำนวน 84 รูป เดินแถวลงจากพระบรมบรรพต รับบิณฑบาต

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆณ พระอุโบสถ เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง คณะกรรมการและผู้เข้ารับรางวัล พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เวลา 13.30 น. พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ (ประธานฝ่ายสงฆ์) เข้าสู่พระอุโบสถพระพรหมสุธี มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่างๆ

พิธีเวียนเทียน ขึ้นไปบนพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เวลา 18.30 น. พุทธศาสนิกชนเตรียมประกอบพิธีเวียนเทียนณเชิงบันไดพระบรมบรรพต เวลา 19.00 น. นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางมาถึงบริเวณพิธี พระพรหมสุธี ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวนำคำบูชาดอกไม้ ธูป เทียน พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินเวียนเทียนขึ้นไปบนพระบรมบรรพต แล้วเดินลงเข้าสู่พระอุโบสถ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ พระอุโบสถ

เวลา 20.00 น. พระพรหมสุธี ประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าสู่พระอุโบสถ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย อธิบดีกรมการศาสนานำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะและถวายพานธูปเทียนแพแด่ประธานฝ่ายสงฆ์

พระพรหมสุธี ให้ศีล จุดเทียนชัย และกล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นำเจริญจิตตภาวนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี

ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2554 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2554 โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันมาฆบูชา การแสดง แสง สีเสียง ทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม การเวียนเทียน การตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 984 รูป การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน

โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 07.30 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 984 รูป

เวลา 08.30 น. รับลงทะเบียน ประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน เวลา 09.00 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม และเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งสมควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร ไปวัด สมาทานศีล รักษาศีล ฟังเทศน์ ฟังธรรม สนทนาธรรม ทำวัตรสวดมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าเพลแด่พระสงฆ์ การเจริญสมาธิภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการเวียนเทียน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ด้วยการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม เวียนเทียน โดยพร้อมเพรียงกัน

-----วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7381 ข่าวสดรายวัน

โดย webmaster เมื่อ 2011-02-13

สวัสดีค่ะ

เสียดายที่ ไม่ได้ อยู่ที่กรุงเทพฯ ในวันนั้น เป็นวันทำบุญที่พิเศษ ว่าปกติ แค่คิดว่า"หากมีโอกาสได้ไป" ร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วยคงได้รับความรู้สึกอิ่มเอิบน่าดู แต่..ก็หวังว่า เพื่อนๆสมาชิกที่นี่ ทุกๆท่านที่อยู่ใกล้ จะได้มีโอกาส ไปทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้กันนะคะ

แม้นว่า จะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพฯ แต่..ก็จะไปทำบุญ ตักบาตร "วันมาฆบูชา"นี้ นี้ค่ะ

โดย ธุลีปราชญ์ เมื่อ 2011-02-13 04:58:34

ร่วมตอบกระทู้
รายละเอียด : *
แนบภาพ : ชนิด jpg gif
ชื่อ : *
อีเมล์ :
 
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999
Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design