:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 

รับสมัครผู้สื่อข่าวพระพุทธศาสนา พุทธอาสาสมัคร

ประกาศ
สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา ( WBTV ) เฉลิมพระเกียรติฯ
มูลนิธิพระรัตนตรัย วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ
ชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เป็นสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ข่าว สาระและธรรมะ เป็นธรรมทาน

ต้องการรับสมัครผู้มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม
1. ผู้สื่อข่าวอาสาสมัคร ทุกภูมิภาคในประเทศไทย และทั่วโลก
2. ผู้สื่อข่าวอาสาสมัคร ทีมงาน ประจำกองบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาฯ WBTV

รูปแบบของการทำงานของผู้สื่อข่าวอาสาสมัคร สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV
ผู้สื่อข่าวอาสาสมัคร ประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย และทั่วโลก ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อสันติสุขแก่ชาวโลก ด้วยการส่งข่าวกิจกรรมสร้างสรรค์ สาระ และธรรมะต่างๆ เช่น ข่าวศาสนกิจของมหาเถรสมาคม ของเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระมหาเถระ ตลอดถึงของพระภิกษุสามเณร ที่บำเพ็ญประโยชน์ ข่าวพระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวิถีไทยวิถีพุทธและวิถีชาวพุทธทั่วโลก ข่าวกิจกรรมการศึกษาการพัฒนาและวัฒนธรรมประเพณี ตลอดถึงการบำเพ็ญกุศลสาธารณะ ประโยชน์ ของทางราชการและของชุมชนเป็นต้น ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง โดยผู้สื่อข่าวอาสาสมัครจะทำหน้าที่รายงานข่าวสร้างสรรค์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากทั่วทุกมุมโลก ไปยังสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ไปทั่วโลก

การส่งข้อมูลเพื่อออกอากาศสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV
1. ผู้สื่อข่าวอาสาสมัคร สามารถส่งภาพเคลื่อนไหวได้ในรูปแบบม้วนเทปต่างๆเช่น Beta,MiniDV,
แผ่น DVD, VCD โดยไปรษณีย์ ไปยัง “สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิม
พระเกียรติ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120” หรือนำมอบด้วยตนเอง
2. ผู้สื่อข่าวอาสาสมัครสามารถส่งเป็นไฟล์ภาพ เสียงหรือข้อความ ไปยัง WBTV2009@hotmail.com หรือ WBTV_NEWS@hotmail.com โทรศัพท์ 02 675-7134 โทรสาร 02 675-7053

สิทธิ์พิเศษของผู้สื่อข่าวอาสาสมัคร
1. ผู้สื่อข่าวอาสาสมัครคือผู้มีความเสียสละเป็นอุดมการณ์ ไม่มีผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทน
2. จะได้รับหนังสือแต่งตั้งจาก สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV เฉลิมพระเกียรติฯ
3. จะได้รับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวพิเศษ และรับเกียรติคุณผู้สื่อข่าว WBTV ดีเด่น ในโอกาสอันควร

หมายเหตุ : พิธีรับมอบหนังสือแต่งตั้งและบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวอาสาฯพิเศษ จาก พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการ สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธ ศาสนา WBTV จะจัดขึ้นครั้งแรก ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓


ท่านผู้ปรารถนาจะร่วมอุดมการณ์บำเพ็ญกุศลบารมีธรรมทานด้วยการเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษ
เชิญติดต่อได้ที่อีเมล์ wbtv2009@hotmail.com หรือ Wbtv_News@hotmail.com โดยส่งข้อมูล ประวัติ ผลงาน ที่อยู่ของท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ผู้สื่อข่าวอาสา สมัคร ทุกตำแหน่งไม่มีอามิสใดๆตอบแทน มีแต่บุญกุศลบารมีเท่านั้นเป็นสิ่งตอบแทน ดังคำปราชญ์ว่า บุญต้องบำเพ็ญ กุศลต้องสร้าง บารมีต้องสั่งสม บุญกุศลบารมีเป็นทิพยสมบัติพิเศษ ใครไม่มีหรือหมดบุญกุศลบารมี จะไม่มีความสุขความเจริญ แต่ผู้มีบุญกุศลบารมี จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มีแต่ความเจริญสุขทุกเมื่อ ฉะนั้น สาธุชนพึงบำเพ็ญบุญ พึงสร้างกุศลความดี และพึงสั่งสมบารมี เนืองนิตย์เทอญ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อความประชาสัมพันธ์
วัด สำนักปฏิบัติธรรม สำนักเรียน และโรงเรียนวัด รวมถึงศูนย์ สมาคม ชมรมพุทธ ทั้งในและต่างประเทศ หรือสำนักงานพุทธจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศไทย ที่มีภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ หรือข้อความ กิจกรรมข่าว สาระ ธรรมะ ที่ต้องการเผยแพร่ต่อพุทธศาสนิกชน สามารถส่งได้ที่ สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา ( WBTV ) วัดยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
E-mail : wbtv_news@hotmail.com โทร. ๐๒-๖๗๕๗๑๓๔ โทรสาร. ๐๒-๖๗๕๗๐๕๓
วัด สำนักปฏิบัติธรรม หรือสถาบันทางพุทธศาสนาใด ที่จัดงานหรือศาสนกิจสำคัญ ต้องการถ่ายทอดสดหรือเผยแพร่กิจกรรมนั้น ๆ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายศาสนกุศล สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา (WBTV) วัดยานนาวา สาทร กทม. ๑๐๑๒๐
E-mail : wbtv2009@hotmail.com โทร. ๐๒-๖๗๕๗๑๓๔ โทรสาร. ๐๒-๖๗๕๗๐๕๓
รับสมัครด่วน......
ติดต่อประสานสมัครได้ที่ พระมหาวีรพล
วีรญาโณ ที่ปรึกษาฝ่ายข่าว
กรรมการสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดยานนาวา
โทร. ๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕


โดย พระมหาวีรพล วัดยานนาวา อีเมล์ weeraphon2524@hotmail.com เมื่อ 2010-02-07สมัครผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์

โดย เอนก ธรรมใจ อีเมล์ mr.anek13@hotmail.com เมื่อ 2011-05-11 13:17:25

สมัครผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์

โดย เอนก ธรรมใจ อีเมล์ mr.anek13@hotmail.com เมื่อ 2011-05-11 13:01:54

ผมสามเณรเฉลิม ศรีปรัง ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์รุ่นที่๑ อยากจะให้สามเณรที่สนใจในการบรรยายธรรมก็ให้สมัครได้นะเพราะผมมีวันนี้ก็เพราะโครงการนี้ และตอนนี้งานมีทุกเดือนทั้งงานฟรีและได้สมกันไปแต่ทำไปก็ด้วยใจ และวันนี้8-10ก.พ.ก็อบรมพุทธบุตรเดียวตอนเย็นจะเอาภาพลงให้ดูเพราะกำลังทำการอบรมอยู่

โดย สามเณรเฉลิม ศรีปรัง ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ เมื่อ 2010-02-08 11:45:06ถือว่าเป็นรายการที่ดีมาก
เพราะว่าส่งเสริมกิจกรรมของ
พระพุทธศาสนา
อนุโมทนากับทีมงานที่ดำเนินการ
จัดตั้ง

โดย พระอาจารย์เผด็จ เมื่อ 2010-02-08 09:12:10

ร่วมตอบกระทู้
รายละเอียด : *
แนบภาพ : ชนิด jpg gif
ชื่อ : *
อีเมล์ :
 
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999
Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design