:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 

ศีล-สมาธิ-ปัญญา-อริยะสัจ4
ศีล – สมาธิ – ปัญญา – อริยะสัจสี่

“ศีล” พึงปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดจัดอารมณ์
ห้ามกายและใจตน
หมั่นฝึกฝนวาจางาม
คำสอนองค์สัมมาฯ
ให้ศึกษาพยายาม
ศีลห้าหมั่นทำตาม
ทุกๆยามกระทำดี

“สมาธิ” คือแน่วแน่
ใจเที่ยงแท้มีศักดิ์ศรี
ตั้งมั่นในความดี
ทุกนาทีจงตั้งใจ
ยึดมั่นการกระทำ
ใจโน้มนำความดีไว้
ชั่วดีรู้ดีได้
สติไซร้ไว้พิจารณา

“ปัญญา” คือรู้คิด
ไว้พินิจและศึกษา
เพ่งพิศพิจารณา
เพื่อพึ่งพาชีพดำรง
รู้มีความดีชั่ว
เป็นแนวตัวไม่มัวหลง
ผู้อื่นและตัวคง
ได้ดำรงด้วยดีงาม

“อริยะสัจสี่”
ธรรมความดี 4 ประการ
ยึดไว้เป็นทัดฐาน
เหตุแห่งการณ์ดับทุกข์ตรม

“ทุกข์” คือกำหนดรู้
ความเป็นอยู่ไม่สุขสม
เกิดแก่เจ็บตายตรม
ล้วนขื่นขมทุกข์ตรมใจ

“สมุทัย” คือรู้แจ้ง
สาเหตุแห่งไม่แจ่มใส
ต้นเหตุแห่งทุกข์ใจ
ล้วนเกิดได้หลายเหตุหน
กามาตัณหาปน
ช่างพิกลจนหทัย
รู้แล้วพึงยั้งไว้
เหตุทุกข์ใจให้ระวัง

“นิโรธ” คือพ้นทุกข์
จะมีสุขรู้ยุกยั้ง
ตัณหาที่ประดัง
รู้จักรั้งตัดอารมณ์
เปรียบเช่นชาติเชื้อไฟ
หยิบเชื้อไปไฟไม่โหม
รู้จักดับอารมณ์
ความสุขสมจะมาเยือน

“มรรค” นั้นเป็นวิถี
เป็นวิธีคอยชี้เตือน
ปฏิบัติอย่าแชเชือน
ทุกข์จะเลือนไม่เยือนมา
พ้นทุกข์ไม่เวียนว่าย
เกิดแก่ตายไม่เวียนหา
นิพพานคือปฏิปทา
เป็นปฏิญญาที่แน่นอน ฯ
-------------------------------------------
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999
Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design