:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 

ชื่อ พระอาจารย์สุรเชษฐ์ ฉายา สุรเชฏฺโฐ นามสกุล หนูเอี่ยม

ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

การศึกษา
-นักธรรมชั้นเอก
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (ป.วค.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณทิต (พธ.บ.) (ภาษาไทย )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

ผลงานผ่านสื่อ
-รายการ"ตีสิบ ช่อง ๓
-รายการราตรีสโมสร ช่อง ๓
-รายการสามหนุ่มสามมุมวาไรตี้ ช่องโมเดิร์นไนน์

 

ประสบการณ์การทำงาน
การงานและด้านการเผยแผ่ธรรมะ
-เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลอ
-เป็นหัวหน้าพระวิทยากรอบรมเด็กและเยาวชน"โครงการค่ายพุทธบุตร"วัดชลอ
-เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
-เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
-พระวิทยากรบรรยายพิเศษตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถานศึกษาต่างๆ...

 
ประวัติพระวิทยากร
พระมหาสมปอง (สำหรับพิธีกรใช้ในการกล่าวเวลาบรรยายธรรม) ตาลปุตฺโต นครไธสง
พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส (ระ-ตะ-นะ-วัง-โส) โมฆรัตน์
พระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน (วะ-ระ-วัด-ทะ-โน) วงษ์ขันธ์
พระอาจารย์สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ หนูเอี่ยม
ประวัติทีมงาน
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ปญฺญาพโล
พระอาจารย์อภิรักษ์[Phra Apirak] มโนวรรณ[Manowan]
นายอดุลย์วิทย์[ADOOWIT] ภูดินทราย[PHIDINSAI]
นายณรงค์ชัย สุวรรณโณ
คุณวิเชียร ภิญฺโญยิ่ง
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999
Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design