:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 

ชื่อ พระอาจารย์สมพงษ์ ฉายา รตนวํโส (ระ-ตะ-นะ-วัง-โส) นามสกุล โมฆรัตน์

ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง)
พระราม7 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

การศึกษา
ปริญญาตรี (พุทธศาสตร์บัณฑิต) คณะครุศาสตร์
เอกการสอนสังคมศึกษา (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

 

ผลงานผ่านสื่อ
-รายการ สยามทูเดย์ ช่อง 5
-รายการ ธรรมะเดลิเวอรี่ ช่อง 5
-รายการ เท่งโหน่งผจญภัย ช่อง 5
-รายการ ภัยรายวัน ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี
-รายการ สถานีประชาชน ช่อง Thai PBS
-รายการ สินเจริญเชิญแขก ช่อง true vision
-รายการ ธรรมะอารมณ์ดี ช่อง เอชพลัส channel
-รายการ ฮิตสนั่นเมือง (ธรรมะคู่สังคม) เคเบิ้ลช่องฮิตสเตชั่น


รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
- รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จาก..สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ.2555


ผลงานวีซีดี และหนังสือ
-วีซีดี..ธรรมะเดลิเวอรี่ ร่วมกับพระมหาสมปอง บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชุด13, ชุด19, ชุด23
-หนังสือ..สุขกันเถอะโยม 2 (ร่วมเขียน)
-หนังสือ..ธรรมะเดลิเวอรี่ ฉบับจับจีวรคุย (ร่วมเขียน)
-หนังสือ...ธรรมะ สบายๆ
-หนังสือ...ธรรมะ full time
-หนังสือ...ธรรมะง่ายๆ สุขได้ทุกวัน
-หนังสือ...ธรรมะดีๆ สั้นๆ ซึ้งๆ

 

ประสบการณ์การทำงาน
-พระอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ (2535-2547)
-พระวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร”

-พระวิทยากรบรรยายธรรม ตามสถานศึกษา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, บริษัท, ห้างร้าน เป็นต้นว่า....

-โรงเรียนสวนกุหลาบ, โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนราชวินิต, โรงเรียนบดินทรเดชา, โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, โรงเรียนเซนต์คาเบียน, โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่, ฯลฯ

-มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯลฯ

-กระทรวงพลังงาน, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมทหารสื่อสาร, กรมการข้าว, กรมพลศึกษา, กรมพัฒนาชุมชน, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน กกต.,

-สภากาชาดไทย, สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลหัวเฉียว, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล และ อบต. ต่างๆ ฯลฯ

-บริษัทแลคตาซอย, บริษัทโอสถสภา, บริษัทไทยประกันชีวิต, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, บริษัทลอริอัล, บริษัทนีเวีย, บริษัทแฟมิลี่มาร์ท, บริษัทปูนซีเมนต์ไทย, บริษัทแอร์เทรน, บริษัทดับเบิ้ลเอ, บริษัทซีเอ็ดบุ๊ค, บริษัทเอเชียนฮอนด้า, บริษัทโตโยต้า, บริษัทยูลินีเวอร์, บริษัทกรีนสปอต, บริษัทเถ้าแก่น้อย, บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ, บริษัทน้ำตาลมิตรผล, บริษัทลักกี้เฟรม, บริษัทพานาโซนิค, บริษัทแบล็คแคนยอน, บริษัทสยามกลาสอินดรัสทรี, บริษัททีซีฟาร์มาเคม, ฯลฯ

ติดต่อบรรยายธรรมได้ที่.....โทรศัพท์ 080-808-7636 แฟกซ์ 02-735-1516
Email : sompongsanook@gmail.com


----- ชมคลิปวิดีโอการบรรยายธรรม ของพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโสได้ที่นี่ -----


ลิ้งที่ 1 http://www.dhammadelivery.com/clip-detail.php?clip_id=70

ลิ้งที่ 2 http://www.dhammadelivery.com/clip-detail.php?clip_id=65

ลิ้งที่ 3 http://www.dhammadelivery.com/clip-detail.php?clip_id=59

 
ประวัติพระวิทยากร
พระมหาสมปอง (สำหรับพิธีกรใช้ในการกล่าวเวลาบรรยายธรรม) ตาลปุตฺโต นครไธสง
พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส (ระ-ตะ-นะ-วัง-โส) โมฆรัตน์
พระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน (วะ-ระ-วัด-ทะ-โน) วงษ์ขันธ์
พระอาจารย์สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ หนูเอี่ยม
ประวัติทีมงาน
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ปญฺญาพโล
พระอาจารย์อภิรักษ์[Phra Apirak] มโนวรรณ[Manowan]
นายอดุลย์วิทย์[ADOOWIT] ภูดินทราย[PHIDINSAI]
นายณรงค์ชัย สุวรรณโณ
คุณวิเชียร ภิญฺโญยิ่ง
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999
Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design