:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 

ชื่อ พระมหาสมปอง (แบบเต็มรูปแบบ) ฉายา ตาลปุตฺโต นามสกุล นครไธสง อายุ 32 พรรษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

การศึกษา
การศึกษา เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) เอกปรัชญา
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สส.ม.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี


รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
- รับพระราชทานรางวัล“เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จาก..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๑
- รางวัล “จำนง ทองประเสริฐ” “ฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในสาขา “พระพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕๕๑
- รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๐ จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๐
- นิตยสาร Positioningยกย่องให้เป็น “50 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี” พ.ศ.๒๕๕๐
- รางวัล “ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” จากสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์,หนังสือพิมพ์
เส้นทางผู้นำ พ.ศ.๒๕๕๔
- ได้รับการคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ” (100 idols) จากนิตยสาร a day
- รางวัล"ผู้ใหญ่ในวันนี้ คือเยาวชนที่ดีในอดีต (Re Youth)" ในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ"Youth Day : ทำดีไร้ยางอาย" จาก มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ฯลฯ

 

ผลงานผ่านสื่อ
เจ้าของรายการ“ธรรมะเดลิเวอรี่”ทุกวันนักขัตฤกษ์ เที่ยงครึ่ง ช่อง ๕
พระวิทยากรประจำรายการ “สยามทูเดย์” ทุกวันอังคาร ช่อง ๕
พระวิทยากรประจำรายการ “คุณพระช่วย” ทุกวันอังคาร ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี
รายการ “เจาะใจ” ช่อง ๕
รายการ “วีไอพี” โมเดิร์นไนน์ทีวี
รายการ "ตาสว่าง" โมเดิร์นไนน์ทีวี
รายการ "คุณพระช่วย" โมเดิร์นไนน์ทีวี
รายการ “ตีสิบ” ช่อง ๓
รายการ "จับเข่าคุย" ช่อง ๓
รายการ “คืนนี้กับสายสวรรค์” ช่อง TITV
รายการ “ราตรีสโมสร” ช่อง ๓
รายการ "ชีวิตที่เลือกได้" ช่อง ๕
รายการ “ร้านชำยามเช้า” ช่อง TITV
รายการ “คน คม คิด” โมเดิร์นไนน์ทีวี
รายการ “วันวานยังหวานอยู่” ช่อง ๗
รายการ “๓ หนุ่ม ๓ มุม วาไรตี้” โมเดิร์นไนน์ทีวี
รายการ “โซนนิ่ง” ช่อง TITV
รายการ “ช่อง ๕ หน้าหนึ่ง” ช่อง ๕
รายการ “หมายเหตุประเทศไทย” ช่อง ๑๑
รายการ “ยูไลฟ์ (U-Life)” ทรูวิชชั่น ๗
รายการ “ตามหาแก่นธรรม” ช่อง ASTV
รายการ “มันแปลกดีนะ” โมเดิร์นไนน์ทีวี
รายการ “คืนพิเศษคนพิเศษ” ๑๐๖.๕ กรีนเวฟ ฯลฯ
รายการ 94 EFM
ฯลฯ

 

ประสบการณ์การทำงาน
- วิทยาการบรรยายข้าราชบริพาร
ในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- วิทยาการบรรยายข้าราชบริพาร
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
- หัวหน้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต “วัดสร้อยทอง”
- อนุกรรมการขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์
- ที่ปรึกษาชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน (บริษัทเวลลอย)
- วิทยากรบรรยายพิเศษ สำนักงานเขตต่างๆ
- วิทยากรบรรยายพิเศษ รพ.เซนต์หลุยส์,รพ.กลาง,รพ.วิภาราม,รพ.อ.แม่สายฯลฯ
- วิทยากรบรรยายพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย,ธ.ออมสิน ฯลฯ
- วิทยากรบรรยายพิเศษเรือนจำกลางกรุงเทพมหานคร
- วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ,ม.ธรรมศาสตร์,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,ม.บูรพา,ม.เกริก,ม.หัวเฉียวฯ,ม.เซนต์จอร์น ฯลฯ
- วิทยากรบรรยายพิเศษ บริษัท AIS,ไทยประกันชีวิต,เวลลอย,บ.กิติธัญ,
ทรู คอร์ปอเรชั่น,ซี. พี.,สยามคูโบต้า,การบินไทย ฯลฯ
- วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยาลัยราชพฤกษ์,วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน,ฯลฯ
- วิทยากรบรรยายพิเศษ โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี,ร.ร.บดินทรเดชา,ร.ร.สยาม
บริหารธุรกิจ,ร.ร.พณิชยการสุโขทัย,ฯลฯ
- วิทยากรบรรยายพิเศษ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์,รร.โนโวเทล,รร.โอเรียนเต็ล,
รร.เรดิสัน,รร.ลายทอง จ.อุบลราชธานี ฯลฯ

 
ประวัติพระวิทยากร
พระมหาสมปอง (สำหรับพิธีกรใช้ในการกล่าวเวลาบรรยายธรรม) ตาลปุตฺโต นครไธสง
พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส (ระ-ตะ-นะ-วัง-โส) โมฆรัตน์
พระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน (วะ-ระ-วัด-ทะ-โน) วงษ์ขันธ์
พระอาจารย์สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ หนูเอี่ยม
ประวัติทีมงาน
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ปญฺญาพโล
พระอาจารย์อภิรักษ์[Phra Apirak] มโนวรรณ[Manowan]
นายอดุลย์วิทย์[ADOOWIT] ภูดินทราย[PHIDINSAI]
นายณรงค์ชัย สุวรรณโณ
คุณวิเชียร ภิญฺโญยิ่ง
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999
Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design