:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 
ความสามัคคีในองค์กร[ธรรมะกับการทำงาน]
นำธรรมะสร้างความสมานสมัคคี่รักใคร่กลมเกลียว
ลดความขัดแย้งในที่ทำงาน
ครองตน ครองคน ครองงาน,
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ลดขัดแย้ง สร้างสามัคคี มีจิตสำนึกรักองค์กร
ความสุขในการทำงานสร้างด้วยการคิดบวก
ทำงานอย่างปลอดภัยและมีความสุข
สติ สมาธิ ปัญญา พัฒนางาน
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยธรรม
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด dhammadelivery2556@gmail.com
หัวใจบริการ [ธรรมะกับการทำงาน]
ธรรมะกับครอบครัว
งานได้ผล คนเป็นสุข [ธรรมะกับการทำงาน]
ธรรมะกับความปลอดภัย
ธรรมะกับการทำงาน
ธรรมะกับเยาวชนวัยใส “ชีวิตที่ห่างไกลความเสื่อม (อบายมุข)
การใช้ชีวิต...........ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน
การใช้ชีวิตให้มี.........ความสุข
เปิดใจใส่ธรรม ฟังธรรมะแบบง่ายๆๆ พลิกมุมคิดชีวิตก็เปลี่ยน ฯลฯ
รักชาติ กิจกรรมปลูกฝั่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ
รับน้องอย่างไรให้มีความสุข เปิดเทอม รับน้องอย่างไรไม่ให้เป็นข่าว เข้าใจกันสถาบันเดียวกันฯลฯ
พระคุณแม่ รักแท้ดูแลไม่ได้ ความกตัญญูต่อแม่ รักแม่ ปฏิบัติกับแม่อย่างไร ฯลฯ
พระคุณพ่อ รักแท้ดูแลไม่ได้ ความกตัญญูต่อบิดา รักพ่อ เข้าใจพ่อ ปรนนิบัติพ่ออย่างไร ฯลฯ
service mind หัวใจบริการ หัวใจบริการ ทำงานอย่างมีความสุข ฯลฯ
ทักษะชีวิต ความสุขในชีวิต ความเข้าใจชีวิต เกิดมาทำไม จะอยู่ไปเพื่ออะไร พัฒนาชีวิตด้วยธรรมะฯลฯ
สภาพปัญหาสังคม รักในวัยเรียน ยาเสพติด โรคเอดส์ หนีเรียน ติดเกมส์ ฯลฯ
ในหลวงของปวงประชา เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพด้วยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อการทำงาน ฯลฯ
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999
Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design